HUNTING ALLIANCE Stora aktörer tar ansvar för jaktens framtid i Sverige. -Jag vill öka kunskapen och erfarenheten hos den nyutbildade jägaren, berättar Lars Schepler som är initiativtagare till Hunting Alliance. Hunting Alliance är framarbetat mellan åtta ledande aktörer inom jaktupplevelse och jaktfackhandelsbranschen. Alliansen ska arbeta for att stärka läran om naturen, jakten och dess etik. Genom framförallt utbildningar ska samarbetet förbättra jägarens kunskap och beteende, mot såväl jaktkamrater som andra medborgare. -Vi ser idag ett problem när allför korta utbildningar tyvärr ger en för låg kunskapsnivå hos flera nyexaminerade jägare. Lars fortsätter, Vi hanterar vapen och arbetar tillsarnmans med våra hundar där kunskap är avgörande för en säker hobby, eller vad som för många av oss är en livsstil eller yrke. Lars arbetar sjalv som yrkesjägare och stolt över att flera stora aktörer i branschen nu har beslutat sig for att medverka i samarbetet. Aktörerna består av Börkvik Säteri , Mamima Jakt , Interjakt, Browning, Aimpoint, Swarovski Optik , Agria Djurförsäkringar och Stalon. En anläggning finns idag för både konferens samt skytte, och nu utvecklas den även vidare med boende till alla kursdeltagare. Anläggningen ä placerad ca 2 mil utanför Norrköping där också ett hundtestcenter finns sedan tidigare. Detta gäller inte bara oss som jägare utan även våra hundar. Tillsammans ska vi gora allt ör att skapa en säker framtid för kommande generationer av jägare i landet, avslutar Lars. Två kurser finns redan utannonserade för anmälan. För mer info. kontakta: lars@mamimajakt.se eller www.mamimajakt.se 
MAMIMA JAKT MAMIMA JAKT MAMIMA JAKT BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND HUNTING ALLIANCE HUNTING ALLIANCE HUNTING ALLIANCE