Träningsanläggningen är öppen hela året!
Mamima Jakt Boda 614 96  Östra RYD lars@mamimajakt.se Boka gärna via mail, kom även med förslag på dagar du kan, så återkommer vi.

KANDIDATEN

Är vår nya stolthet. Hägnet är nybyggd hösten 2012 och har en storlek på 12 ha. Hägnet är speciellt byggd för ett ändamålet, att man skall kunna skjuta vildsvin för sin egen hund. Området är mycket varierat, från gammal skog till nyplantering, ekholmar, våtmarker, små vassområden samt bergområden med enbuskar.   Här finns 3 jakttorn uppställda i området, för möjlighet, om man önskar, att ta med en kompis som kan sitta på pass och skjuta vildsvin for hunden.   En annan möjlighet är, att man kommer flera hundförare med olika hundar, så skiftar man att sitta på pass. Det får bara släppas en hund i taget. Detta är den idiealiska platsen för att skjuta för sin egen hund under kontrollerade former. Innan man får tillgång till hägnet, utses en av hundförarna till jaktledare, som skriver under ett kontrakt, vilket gör personen ansvarif för området under tiden jakten pågår.  Normalt beräknas 1-2 timmar/hund i hägnet.

KANDIDATEN

© Mamima Jakt    -      Boda  -   614 96  Östra Ryd