Träningsanläggningen är öppen hela året!
Mamima Jakt Boda 614 96  Östra RYD lars@mamimajakt.se Boka gärna på mail, kom med förslag på dagar du kan, så återkommer vi.

Om Oss

Sveriges första anläggning för träning och diplomtest av vildsvinshundar som fullt ut är godkänd av Svenska Jägareförbundet och Svenska kennelklubben. Allt bygger på rätt vildsvin. Den stabila grunden i verksamheten är en bred, kontrollerad och genomtänkt vildsvinsavel uppdelad på tre stora, separata hägn. Vi har specialiserat oss på att få fram vildsvin med skiftande mentaliteter. Alla djur är individer, så också vildsvin. Vissa är lugnare, mer toleranta och anpassningsbara. Andra är mer lättretade med mer aggressiva tendenser, det är vildsvin som går igång snabbare när de blir störda och irriterade. Olika vildsvin har helt enkelt olika temperament och det utnyttjar vi för att kunna presentera rätt vildsvin för varje hund som kommer till oss för att träna och lära sig hur vildsvin fungerar. I våra tester möter hunden vildsvin som den lika gärna kan möta i fria skogen. Dessutom är vår avel stor.  Så fort någon av galtarna i tränings- och testhägnen visar tecken på för stor vana vid människor och hundar, byts de ut mot nya. Här tränas alla hundar enbart på vilda vildsvin. Skälet är att om din hund lär sig att arbeta med vildsvin som visar tambeteenden, så får den helt fel bild av hur vildsvin i riktiga skogen beter sig och fungerar.  Då ökar skaderisken samtidigt som jakten definitivt blir mindre effektiv. I tränings- och testhägnen finns bara galtar. De är mellan ett och två år gamla. Här riskerar inte hunden att möta äldre galtar och suggor, kultingar eller större grupper. Vi har aldrig fler än två galtar i hägnen, oavsett om målet är träning eller diplomtest. Hägn som matchar verkligheten.  Alla våra hägn har olika karaktärer. De är byggda och formade i olika terrängtyper med skiftande topografi. Det här anser vi vara mycket viktigt, eftersom hundar som tränar hos oss löper mindre risk att bli överraskade och/eller förvirrade när de möter och ska arbeta med vildsvin under praktisk jakt långt från kontrollerade hägn. Träning och test på Boda. Tack vare olika biotoper, skiftande miljöer och varierade omständigheter ger vi hunden så goda förutsättningar som möjligt att växa in i rollen som fungerande vildsvinshund.
Starten på träningen är viktig.  Målet är att presentera en jaktsituation som passar varje hund. Det har dels att göra med hundens eventuella erfarenheter, ålder och mentala mognad. Men rasen och det nedärvda jaktsättet spelar också en roll. Vi vet att täta områden passar bättre när terriers och ställande hundar ska introduceras. När det gäller stötande och drivande hundars första träningstillfällen passar hägn med lite mer öppen terräng och storskog bättre. Testhägnen är Formel 1  I samarbete med SKK och Jägareförbundet genomför vi diplomtester i särskilda hägn byggda just för det ändamålet. Det kan låta märkligt, men enligt vår erfarenhet är det stor skillnad mellan att låta hunden arbeta med vildsvin i testhägnen jämfört med träningshägnen. Detta beror troligtvis på att testhägnen är större, galtarna både äldre och större och att de flesta hundförare påverkas av situationens allvar. Vi har upprepade gånger sett och bedömt hundar som gjort ett bra jobb i träningshägnen men som faller igenom i testhägnen. Men det är nästan alltid hundar som av olika anledningar tagit ett för tidigt kliv mellan träning och test. Detta talar starkt för att man vinner på att bygga upp hundens förmågor via genomtänkt träning med en ökande svårighetsgrad. Men det talar samtidigt om att hundföraren också behöver träning i att läsa sin egen hund och i hur vilda vildsvin fungerar. Ju fler situationer både hunden och föraren lär sig att hantera, desto större framgång i testhägnen. Vårt mål är att den hund som blir godkänd i testen och får diplom. - Den hunden är redo att jaga vildsvin i det fria. - Den hunden klarar att självständigt resa större vildsvin ur legor och att jobba effektivt för att jakten ska fungera.  
© Mamima Jakt    -      Boda  -   614 96  Östra Ryd